[1]
Garcia Velasquez, J. y Scaletti Farina, H. 2022. Seismic analysis of underground structures: Influence of the soil type, the relative stiffness and seismic intensity. TECNIA. 32, 2 (ago. 2022). DOI:https://doi.org/10.21754/tecnia.v32i2.1430.